Frivillig hjælp

Trænere, holdledere og nøglepersoner i de forskellige udvalg yder en fantastisk indsats for at få klubben til at fungere.
Velvillige sponsorer bidrager med indtægter for at drive klubben.

Herudover er der behov for nogle frivillige som tager fat når der skal skal indtjening til klubben for at få det hele til at løbe rundt. “Frivillige i FLUIF” deltager bl.a. i flg:.

1. Passer bar og gril til Morsø Festival.
2. Laver optælling hos Løvbjerg
3. Passer kiosk i FLUIF Center
4. Hjælper ved årets sommerfest
5. Opstilling og afvikling af Koncertarrangementer.
6. ——

” Hjælp til selvhjælp” – Tilbyd at hjælpe når du bliver spurgt.