NyhederFLUIF

FLUIF´s Generalforsamling 2020

FLUIF
FLUIF MORS afholder
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 8 oktober, 2020
Kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægter
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før.
Sendes til: Susanne Simonsen email: petersim@post.tele.dk
Tilmelding til:
Kirsten Marie Lank – mobil 27140019 -mail: lank@webspeed.dk
Susanne Simonsen – mobil 40421553 – mail: petersim@post.tele.dk
Tilmelding senest fredag den 4. oktober 2020
Bestyrelsen
FLUIF sponsor frøslev mollerup